CADT
Tel + 27 21 919 2280
info@cadutoit-wp.co.za
Management
The CA du Toit Group of Companies is managed by the following directors:
 
Coert Slabbert

Director CA du Toit Western Cape
Pr.Eng. (Reg No. 20020251)
B.Eng (Stell) M.Eng (Stell) MSAIEE
 
Wehan Wessels

Director CA du Toit Western Cape
Pr.Eng. (Reg No. 20020121)
B.Eng. (Stell) (Electric and Electronic) SAIEE
 
Andries Strauss

Director CA du Toit Eastern Cape
Pr.Eng. (Reg.No. 20080132)
B.Eng.(Stell) (Mechanical) SAIRAC
 
Willie Heesen

Managing Director CA du Toit
Pr.Eng. (Reg No. 810446)
B.Sc.Eng.(Pta)
 
Andre Erasmus

Director CA du Toit
Pr.Eng. (Reg No. 890041)
B.Eng.(Elec) (Pta)
 
Pierre Fourie

Director CA du Toit
Pr. Tech Eng. (Reg No. 200970208)
Nat.Eng.Dipl. MSAIEE, MCET (UP)
 
Pieter Pretorius

Director CA du Toit Kempton Park
Pr. Tech. Eng. (Reg No. 9040094)
Nat.Eng.Dipl.
 
The following retired CA du Toit director is acting as Consultant to the Group:
 
Pieter Conradie

Pr.Eng. (Reg No. 702795)
B.Sc.B.Eng.(Stell) MILESA; MSAIEE